Macron går emot USA – kräver vapenvila

Macron går emot USA – kräver vapenvila

”Det finns inget som berättigar attacker på civila” säger Frankrikes president Emmanuel Macron. Han kräver nu att Israel utlyser vapenvila och bryter därmed med USA:s linje i frågan.

USA har i FN:s säkerhetsråd lagt in veto och därmed blockerat uttalanden för vapenvila eller humanitära pauser på Gazaremsan. Bidens administration hade i början av oktober linjen att inte ställa några direkta krav vad gäller Israels militära operationer. Regeringens pressekreterare uttalade 10 oktober att krav på vapenvila var ”motbjudande” och enbart skulle stärka Hamas.

Samtidigt har militärflyg gått i skytteltrafik med vapen från USA till Israel. Israel använder amerikanska plan för sina terrorbombningar av Gaza. USA stöder Israel med militära rådgivare, hangarfartyg i medelhavet, missiler, specialstyrkor osv. Men massakrerna i Gaza har nu krävt ca 11 000 liv och utlöst en sådan vrede globalt att splittringen såväl inom USA:s regering som mellan NATO-länderna blir allt större.

I NATO-landet Turkiet säger sig president Erdogan ha brutit alla kontakter med Netanyahu och menat att Israels regering beter sig som ”krigsförbrytare”. I Europa, som hittills uppträtt totalt underdånigt gentemot USA och fåraktigt upprepat mantrat ”vi står med Israel”, börjar allt fler styrande känna av trycket underifrån. Västs hyckleri rörande ”mänskliga rättigheter” är nu helt uppenbar för alla och opinionen hårdnar gentemot Israel. Belgiens vice premiärminister kräver nu en vapenvila och sanktioner mot Israel.

Frankrike är ett av NATO:s viktigaste medlemsländer och att nu även Macron öppet kräver vapenvila visar på den återvändsgränd som 80-årige Joe Bidens regering nu befinner sig i. Biden är klämd mellan de växande protesterna både internationellt och i USA å ena sidan och den inflytelserika sionistiska pro-Israeliska samt konservativa krigslobbyn å den andra. Splittringarna inom NATO-alliansen växer samtidigt som USA hittills varit oförmöget att visa någon väg mot vapenvila eller förhandlingar. Utrikesminister Anthony Blinken blev under sin senaste mellanösternturné avfärdad av alla parter.

I Israel å andra sidan hårdnar en alltmer apokalyptisk stämning. Inställningen både bland en stor del av befolkningen samt regeringen verkar vara att man som det utvalda folket har ett direkt uppdrag från gud att upprätta det heliga landet. I detta ”heliga” uppdrag verkar allt tillåtet: massakrer, etnisk rensning osv. Netanyahu ”är beredd att stå emot hela världen om det behövs”. Samtidigt ökar attackerna direkt mot amerikanska baser i Syrien och Irak och en hittills oemotsvarad enighet mellan inte bara arabländer utan även Iran och Turkiet emot Israel och USA stärks.

Vad kan ett allt mer splittrat och försvagat USA eller NATO egentligen göra för att få tillbaka någon form av legitimitet? Kan någon eller något bromsa Netanyahu? Eller har processen mot ett större regionalt krig redan gått för långt? I dagsläget är det svårt att se hur denna vansinniga våldsspiral ska stoppas.