Om Antikrig

Det behövs en proteströrelse för att bryta trenden mot ett tredje världskrig. Vi som vill stå emot den uppskruvade krigsretorik och upprustning som just nu pågår behöver en demokratisk kampanjorganisation för att organisera protester som syns och hörs. Antikrigs ambition är att bli denna kampanjorganisation. Protesterna måste också samordnas internationellt om de ska ha effekt, och vi vill knyta kontakter och samordna protester med antikrigs-rörelser i så många länder som möjligt. Vi står för:

  • Omedelbar vapenvila i alla väpnade konflikter.
  • Vi tar inte ställning för någon regering eller någon militär allians.
  • Nej till Svenskt NATO-medlemskap, ja till verklig neutralitet och självbestämmande.
  • Nej till rasism, fascism och terrorism.
  • Ja till en demokratisk, fri debatt - nej till censur.
  • Pengarna som idag går till militären måste istället gå till att bygga upp fungerande samhällen utan korruption: till välfärd, infrastruktur och konfliktförebyggande åtgärder.

info@antikrig.nu