Israelisk professor: "skolboksexempel på folkmord"

Israeliska armén genomför nu vad som är ett skolboksexempel på folkmord, säger den israeliske professorn Raz Segal. Segal leder programmet för studier av förintelsen och folkmord på Stockton University i USA. FN antog i december 1948 konventionen för förhindrande och bestraffning av folkmord. En historiens ironi är att 1948 var det år då grundarna av Israel fördrev cirka 750 000 palestinier från sina hem och mördade tusentals palestinier.

FN betecknar som folkmord "viljan att förstöra, helt eller delvis, en nationell, etnisk, rasbaserad eller religiöst baserad grupp", och Segal menar att det är precis vad Israel just nu gör på Gazaremsan.