Jordanien: "utdrivning av palestinier en krigsförklaring"

Varje försök att driva ut palestinier från Gaza och Västbanken kommer att ses som en krigsförklaring, sa Jordaniens premiärminister Bisher Khasawneh i måndags (6/11). Dessa skarpa uttalanden är en reflektion av det enorma tryck underifrån som den folkliga vreden emot Israel sätter på arabledarna. Redan 1948 slöt Jordanien ett fredsavtal med Israel och landet har gång på gång svikit palestinierna till förmån för Israel och USA. Så sent som i slutet av oktober lät man enligt flera källor amerikanska militärflygplan använda landet för transit av vapenleveranser till Israel (även om regeringen nu förnekar detta). Samtidigt är en majoritet av landets befolkning palestinier och demonstrationerna i landet emot Israel har varit massiva. Khasawnehs uttalanden, tillsammans med det faktum att man för två veckor sedan helt enkelt vägrade hålla möte med USA:s regering, visar på förändringarna som nu sker i mellanöstern. Det reflekterar trycket underifrån men visar också på hur USA har försvagats och tappar inflytande i regionen. Mellanöstern balanserar på en knivsegg - situationen riskerar att kantra mot en större regional konflikt.