Väst har mörkat Ukrainas katastrofala förluster

Väst har mörkat Ukrainas katastrofala förluster

Det blir alltmer uppenbart att kriget varit en fullständig katastrof vad gäller spillda människoliv, och att framför allt Ukraina lidit fruktansvärda förluster. ”Ända sedan krigets utbrott har antalet döda soldater varit en av de bäst dolda hemligheterna” skrev tidningen Le Monde 24 augusti och menade att de verkliga förlustsiffrorna kan jämföras med förlusterna under första världskriget.

Det är sant att varken den ukrainska eller den ryska sidan vill offentliggöra sina förluster. Men särskilt västmedia har ägnat sig åt ren krigspropaganda när man i artikel efter artikel framställd det som att Ukrainas armé marscherar mot seger och gett en bild av enorma ryska förluster men negligerat de på den ukrainska sidan.

Precis som Responsible Statecraft påpekar så går matematiken inte ihop:

  • Alla är överens om att Ryssland har ett stort övertag vad gäller artilleri (många uppger att Ryssland avfyrar 10 gånger fler artilleripjäser än Ukraina).
  • I de två världskrigen berodde 60-65% av förlusterna på artilleri. Ukraina har själva uppgett att 80% av deras förluster beror på artilleri.
  • Redan sommaren 2022 kom uppgifter om att Ukraina förlorade 600 - 1000 man per dag.
  • Hur skulle det då överhuvudtaget vara möjligt att fler dött på den ryska än på den ukrainska sidan?

Nej, det är inte möjligt och sanningen börjar nu krypa fram. En amerikansk regeringstjänsteman berättar för NBC 4 november att man inom Bidens administration är orolig för att Ukraina helt enkelt börjar få slut på soldater: ”manskap är administrationens största oro just nu”.

Artikeln beskriver hur amerikanska och europeiska representanter i det tysta börjat tala med Ukrainas regering om vilken sorts fredsförhandlingar med Ryssland som skulle krävas för att avsluta kriget. Sådana diskussioner ska enligt NBC ha förts under senaste mötet med Ukraine Defense Contact Group där mer än 50 länder finns representerade. En oro bland USA:s och Europas regeringar för hur länge man kan fortsätta att ge stöd till Ukraina har blivit allt större.

I New York Times citerades 21 augusti anonyma regeringskällor som uppgav antalet sårade och dödade totalt till 500 000. Mediazona och Medusa (mediaföretag i opposition mot ryska regeringen) har med hjälp av ryska regeringsuppgifter försökt uppskatta det verkliga antalet döda på den ryska sidan och kommit fram till att cirka 50 000 ryska soldater har dött.

Redan 50 000 är ett fruktansvärt dödstal. Men om New York Times uppgifter på en halv miljon döda och sårade stämmer - hur många har då dött på den Ukrainska sidan?
Även den katastrofala siffran på en halv miljon kan vara en underskattning. De amerikanska f d högt uppsatta militärerna Scott Ritter och Douglas McGregor talar om att antalet döda enbart på Ukrainska sidan uppgår till 500 000. Det är uppenbart att Ukraina lidit enorma förluster med hundratusentals döda och skadade.

Självklart så är grundorsaken till denna katastrof Rysslands invasion 24 februari förra året. Men det var redan i februari 2014 krisen blev akut när förre presidenten Viktor Janukovytj med USA:s inblandning drevs bort från makten. Detta efter att en masskjutning under märkliga omständigheter ägt rum vid maidantorget i Kiev. Även NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg menar att kriget egentligen började våren 2014. Han syftade då på Rysslands annekterande av Krim, som inleddes i slutet av februari (en folkomröstning där 97% röstade för att ansluta sig till Ryssland hölls där 16 mars). Kriget inleddes i maj och juni 2014 då armen under den nye presidenten Petro Poroshenko gick till attack mot Donbass och Luhansk. Redan innan Rysslands invasion hade över 14 000 dött i konflikten mellan Kiev och Donetsk-Lugansk regionerna.

Före detta förbundskansler Angela Merkel och expresident Francois Hollande liksom Petro Poroshenko har alla medgett att man aldrig på allvar försökte implementera fredsavtalen Minsk 1 och 2, utan använde förhandlingarna med Putin till att förbereda för krig.

Zelenskys tidigare rådgivare Oleksii Arestovych var 2019 på det klara med att ett NATO medlemskap skulle innebära krig. Redan 2008 varnade nuvarande CIA chefen William Burnes i ett internt material att NATO medlemskap skulle leda till krig. Istället för seriösa försök till avspänning rustade NATO Ukrainas armé. Förra våren, en månad efter att Ryssland inlett sin invasion samtidigt som man paralellt förhandlade med Ukraina om neutralitet, avbröt Ukraina plötsligt de långt gångna fredsförhandlingarna efter påtryckningar från väst, framförallt via brittiske premiärministern Boris Johnson som vid denna tid besökte Zelenskij i Kiev.

Uttalandet att Ukraina börjar "få slut på soldater" borde få varenda människa att haja till. Vänta nu litet grand! Vad sa ni?

Med tanke på att Ukrainas armé för ett år sedan uppgavs till ca 500 000 man visar detta på en fullständig mänsklig katastrof. Det är en skandal att detta hittills har tystats ned. Vad har mainstreammedia hålit på med? I samma stund som detta börjar komma fram försöker USA så tyst som möjligt smyga iväg från hela situationen. Man drar ned på sitt militära stöd och pratar alltså nu om att Zelenskij nog egentligen borde förhandla med Ryssland. USA och EU har finansierat Ukrainas krig och drivit på Zelenskij att vägra förhandla med Ryssland. Med hjälp av media har man intalat sig själva och opinionen i väst att Ukraina går mot seger i kriget och att Putins regering när som helst kollapsar.

Man har helt enkelt vilselett befolkningarna i väst och eldat på denna mänskliga katastrof. Här passar Henry Kissingers (utrikesminister på 1970-talet) berömda citat in: "att vara USA:s fiende kan vara farligt, att vara dess vän kan vara dödligt".

Katastrofen i Ukraina visar att befolkningarna i alla länder, såväl i väst som i Ryssland, måste organisera sig i protester för att stoppa risken för ett tredje världskrig.